Δημιουργία παραστατικού συμβατό με MyData

24/12/2020

Στην παρούσα φάση οι τύποι παραστατικών που μπορούν να εισαχθούν στα ηλεκτρονικά βιβλία MyData από το Billit είναι:

  • Τιμολόγιο Πώλησης
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
  • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
  • Πιστωτικό τιμολόγιο (Συσχετιζόμενο/Μη συσχετιζόμενο)
  • Πιστωτικό στοιχείο λιανικής (το οποίο χρησιμοποιείτε ως ακυρωτικό της ΑΠΥ)

Continue…

Αποστολή παραστατικών στα ηλεκτρονικά βιβλία MyData.

24/12/2020

Όπως θα παρατηρήσετε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής έχει προστεθεί η επιλογή «MyData». Από εκεί μπορείτε να έχετε κεντρικό έλεγχο της αποστολής των παραστατικών σας στα ηλεκτρονικά βιβλία MyData που διατηρεί η ΑΑΔΕ.

Continue…

Ενεργοποίηση του My Data στο Billit και σύνδεση του με τη ΑΑΔΕ.

24/12/2020

Για να ενεργοποιήσετε την διασύνδεση σας με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε και την αποστολή των παραστατικών σας στα ηλεκτρονικά σας βιβλια χρειάζεται αρχικά να εκδώσετε  API key και να το καταχωρήσετε στις ρυθμίσεις MyData του Billit.  Continue…