Δημιουργία παραστατικού συμβατό με MyData

24/12/2020

Στην παρούσα φάση οι τύποι παραστατικών που μπορούν να εισαχθούν στα ηλεκτρονικά βιβλία MyData από το Billit είναι:

  • Τιμολόγιο Πώλησης
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
  • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
  • Πιστωτικό τιμολόγιο (Συσχετιζόμενο/Μη συσχετιζόμενο)
  • Πιστωτικό στοιχείο λιανικής (το οποίο χρησιμοποιείτε ως ακυρωτικό της ΑΠΥ)

Σημαντικό: Ανάλογα την επιλογή «Αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο» που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις όταν ενεργοποιήσατε την διασύνδεση του λογαριασμού σας με το MyData, το παραστατικό είτε αποστέλλεται αυτόματα στο ΜyData κατά την έκδοση, είτε εκδίδεται και παραμένει σε κατάσταση «Προς αποστολή», επιτρέποντάς σας να το υποβάλετε σε μεταγενέστερο χρόνο. Την αποστολή σε δεύτερο χρόνο, μπορείτε να την κάνετε από την επιλογή MyData του κεντρικού μενού. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για την ενεργοποίηση η όχι, της αυτόματης αποστολής στo MyData.

Αφού ενεργοποιήσετε το MyData στον λογαριασμό σας στο Billit, Θα εμφανιστούν μερικά extra πεδία στην δημιουργία του παραστατικού.

  • Τύπος Παραστατικού

Αφού επιλέξετε πελάτη και το παραστατικό θα παρατηρήσετε ότι κάτω από το παραστατικό που επιλέξατε τύπο εμφανίζεται ο τύπος του παραστατικού κατά τα Ε.Λ.Π.

Το Billit σας προτείνει σύμφωνα με τον πελάτη, αν είναι εσωτερικού, ενδοκοινοτικός η τρίτης χώρας και σε συνδυασμό με το παραστατικό (πχ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), τον κατάλληλο τύπο . Αν όμως χρειάζεστε εσείς να δηλώσετε ένα διαφορετικό τύπο του παραστατικού τότε μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο με το μολυβάκι και να επιλέξετε ένα άλλον τύπο από τους διαθέσιμους.

  • Χαρακτηρισμός προϊόντων ανά γραμμή.

Σύμφωνα με τις νέες προδιάγραφες του MyData, κάθε γραμμή του παραστατικού χρειάζεται να έχει και ένα χαρακτηρισμό του εσόδου.

Αν κατά την ενεργοποίηση του MyData στις ρυθμίσεις της εφαρμογής είχατε δηλώσει έναν προεπιλεγμένο τότε θα έχει συμπληρωθεί αυτόματα η «Κατηγορία του χαρακτηρισμού» και εσείς θα έχετε να επιλέξετε απλά τον επιμέρους «χαρακτηρισμό». Για το ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός για τον τύπο προϊόντων και υπηρεσιών στα παραστατικά σας, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον λογιστή σας.

Σημαντικο. Έχετε την δυνατότητα να εκδώσετε ένα παραστατικό χωρίς να έχετε συμπληρώσει τους χαρακτηρισμούς γραμμής η και αιτιολογία εξαίρεσης Φ.Π.Α (δείτε παρακάτω). Σε αυτή την περίπτωση το παραστατικό δεν μπορεί να αποσταλεί στο MyData από το μενού MyData, όπου εμφανίζει την ένδειξη

και μπορείτε να συμπληρώσετε σε δεύτερο χρόνο και να το υποβάλετε. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον λογιστή σας για τους χρόνους διαβίβασης των παραστατικών σας, οπού χρειάζεται να τηρείτε

Αιτιολογία εξαίρεσης Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που σε κάποιο προϊόν που προσθέσατε, έχετε συμπληρώσει ότι έχει 0% Φ.Π.Α, τότε αυτόματα εμφανίζετε ένα επιπλέον πεδίο οπού χρειάζεται να συμπληρώσετε σύμφωνα με ποιο άρθρο του κώδικα φορολογίας αυτό το προϊόν/υπηρεσία έχει μηδενικό Φ.Π.Α.

Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αυτή την πληροφορία. Τέλος σε περίπτωση που στις ρυθμίσεις My Data της εφαρμογής είχατε συμπληρώσει προεπιλεγμένη αιτιολογία εξαίρεσης, τότε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε αυτόματα κατά την δημιουργία παραστατικού.

  • Φόροι και κρατήσεις παραστατικού.

Στο πεδίο «Φόροι παραστατικού», μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον φόρους ή και παρακρατήσεις που προβλέπονται ότι μπορεί να έχει ένα παραστατικό και υπολογίζονται πάνω στην καθαρή αξία του παραστατικού.

Οι διαθέσιμες επιλογές αυτού του πεδίου καθορίζονται από τις ρυθμίσεις εφαρμογής (γρανάζι πάνω δεξιά -> Φόροι παραστατικών) και αντιστοιχούν σε φόρους και παρακρατήσεις σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας. Δείτε περισσότερα για αυτό, στο άρθρο μας για τις νέες ρυθμίσεις στο Billit εδώ.

  • Κατάσταση είσπραξης

Το επόμενο νέο πεδίο που προστέθηκε, για την συμβατότητα των παραστατικών σας με το MyData είναι η «Κατάσταση Είσπραξης». Τα δεδομένα αυτού του πεδίου δεν επηρεάζουν τις εισπράξεις και τις μεθόδους πληρωμής που έχετε σετάρει στο Billit. Είναι πληροφοριακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται μόνο για την καταχώρηση του παραστατικού σας στα ηλεκτρονικά σας βιβλία MyData.

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνετε αν κατά την έκδοση του παραστατικού έχετε εξοφληθεί πλήρως η μερικώς το παραστατικό σας ή αν παραμένει ολόκληρο το ποσό «επι πιστώσει». Αν στο πεδίο «εξοφλημένο» συμπληρώσετε κάποιο ποσό τότε αυτό αφαιρείται από το ποσό στο πεδίο «επι πιστώσει» και ενεργοποιείται η επιλογή «Μέθοδος πληρωμής». Οι διαθέσιμοι μέθοδοι πληρωμής είναι καθορισμένοι από την ΑΑΔΕ και δεν μπορούν να προστεθούν άλλοι. Οπότε αν κάποιο παραστατικό σας το έχετε εξοφληθεί με κάρτα και τα χρήματα μπαίνουν στον επαγγελματικό σας λογαριασμό σε μια ελληνική τράπεζα, τότε η κατάλληλη επιλογή είναι «Επαγγ. Λογαριασμός πληρωμών ημεδαπής».