Έκδοση 4.6

08/01/2022

Στην έκδοση 4.6 έχουμε πολλές και σημαντικές βελτιώσεις όπως:

 • Προσθήκη “Απόδειξης Λιανικής Πώλησης” στους υποστηριζόμενους Mydata τύπους.
 • Δυνατότητα να εισάγετε τρία(3) δεκαδικά σε επίπεδο γραμμής προϊόντος στο παραστατικό σας αλλά και στα ίδια τα προϊόντα για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, εφόσον έχετε τέτοιου είδους δραστηριότητα.
 • Πλέον μπορείτε να εισάγετε μορφοποιημένο κείμενο ακόμα και με συνδέσμους στο πεδίο του σχολίου του παραστατικού! Έτσι μπαίνει ένα τέλος σε πατέντες αν θέλατε σχόλια με αλλαγή γραμμής η κάποια βασική μορφοποίηση.
 • Υποστηρίζονται τα λοιπά τέλη ( σε επίπεδο γραμμής παραστατικού) όπως και το τέλος ανακύκλωσης.
 • Νέα δυνατότητα να γίνεται αντικατάσταση το “επάγγελμα” της δραστηριότητας σας ανάλογα με το λογότυπο της μακέτας. Έτσι μπορείτε να έχετε ξεχωριστές δραστηριότητες (κάτω από το ίδιο Α.Φ.Μ) αλλά το παραστατικό σας να δείχνει λογότυπο και αντικείμενο διαφορετικό κάθε φορά ανάλογα όπως το θέλετε.
 • Μπορείτε να εξάγετε μια λίστα με τους πελάτες σας εύκολα, με επιπλέον φίλτρο ποιοι συγκεκριμένα έχουν οφειλές καθώς και να επιλέξετε τι στήλες θέλετε να έχετε απο τα δεδομένα τους!
 • Στην κορυφή της σελίδας της εφαρμογής αναφέρεται με ποια εταιρεία έχετε συνδεθεί και χρησιμοποιείτε το Billit. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά βοηθητικό στοιχείο όταν κάποιος διαχειρίζεται παραπάνω απο μια εταιρείες.
 • Αυτόματη επιλογή τύπου πελάτη ανάλογα την χώρα επιλογής ( Π.χ. αν ειναι εντός Ευρώπης ο πελάτης και υποστηρίζεται στην χώρα του το VIES, πλέον χαρακτηρίζεται αυτόματα ως ενδοκοινοτικός)
 • Επεξεργασία χαρακτηρισμών Mydata μέσω της ειδικής οθόνης mydata. Ετσι δεν χρειάζεται να κάνετε επεξεργασία παραστατικά μόνο και μόνο για να αλλάξετε/εισάγετε χαρακτηρισμούς.
 • Πλέον μπορούν να “κλωνοποιηθούν” και τα πεδία δελτίου κίνησης.
 • Πλέον γίνεται να διαγραφεί και η πρώτη γραμμή σε ένα παραστατικό, αρκεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα προϊόντα.
 • Σε κλειστή beta έκδοση: Μπορείτε πλέον εφόσον το αιτηθείτε να εισάγετε τα υποκαταστήματα σας χωρίς να δημιουργήσετε επιπλέον λογαριασμό. Την ώρα δημιουργίας του παραστατικού μπορείτε να επιλέξετε το κατάστημα και αντίστοιχα να πάει και ο αριθμός εγκατάστασης του στο mydata. Έχουν επιπλέον προστεθεί διάφορες ευκολίες όπως το να αντιστοιχήσεις συγκεκριμένους τύπους παραστατικών με κάθε υποκατάστημα.
 • Δυνατότητα εισαγωγής Αριθμού εγκατάστασης και αποστολής του στο Mydata. O αριθμός αυτός έχει κυρίως χρησιμότητα όταν υπάρχουν υποκαταστήματα.
 • Βελτίωση της χρήσης της οθόνης για την επιλογή μακέτας παραστατικού, με επιπλέον δυνατότητα προ-επισκόπησης.
 • Αρκετές βελτιώσεις στους αυτόματους reminders για οφειλές.
 • Σημαντικές βελτιώσεις στο περιβάλλον Sandbox, για ανάπτυξη με το API της πλατφόρμας.
 • Προσθήκη ERP_ID στην δημιουργία παραστατικού μέσω API για να μπορείτε να το συνδέσετε με μοναδικούς κωδικούς του ERP σας.
 • Ανανέωση δομής σε όλα τα webhooks ( Plugin ). Η δομή είναι ξεκάθαρη όσο αφορά τα δεδομένα και τον τύπο του webhook ενώ προστέθηκε ένα επιπλέον που αφορά καθαρά την δημιουργία/επεξεργασία του Mydata Mark.
 • Εφόσον ζητηθεί, μπορούμε να αφαιρέσουμε το QR code απο τα παραστατικά σας καθώς και να αντικαταστήσουμε την ετικέτα(κορδέλα) “Ανεξόφλητο” με το παραδοσιακό “ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ”.
 • Βελτιώσεις όταν ένα τύπος παραστατικού δεν έχει τιμές, πως δείχνει η κεντρική φόρμα αλλά και το παραγόμενο παραστατικό.
 • Προσθήκη των ετικετών στο εξαγώγιμο Εxcel.