Έκδοση 3.1

21/05/2018

Σε συνέχεια των ενημερώσεων της πλατφόρμας σε αυτή την ενημέρωση έχουμε τα εξής:

  • Καταργήθηκε το δωρεάν πακέτο για τους νέους συνδρομητές. Οι παλιοί συνδρομητές θα διατηρήσουν για πάντα τον δωρεάν λογαριασμό τους όπως είχαμε εξ’ αρχής υποσχεθεί. Απλά πλέον θα πρέπει να τον κρατούν ενεργό και να τον επισκέπτονται τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο.
  • Άλλαξε σημαντικά η δημιουργία και επεξεργασία ενός τρόπου πληρωμής. Πλέον ξεχωρίζουμε πλήρως τους λογαριασμούς Τραπέζης και ορίζουμε επιπλέον απαραίτητα πεδία τα οποία φαίνονται στα παραστατικά ενώ παράλληλα απλουστεύσαμε σημαντικά την εισαγωγή ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής.
  • Αναδιοργανώθηκε σημαντικά το σύστημα με τις ετικέτες ( Tags ) . Έτσι πλέον υπάρχουν ξεχωρίστες κατηγορίες για τα Tags και αυτό τα κάνει ακόμα πιο εύχρηστα και φιλικά, αφού βλέπουμε μόνο Tags που έχουν να κάνουν κάθε φορά με την κατηγορία που βρισκόμαστε, Π.χ. Εξοδα ή Παραστατικά.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα των ετικετών (Tags ) και σε επίπεδο πελάτη καθώς βέβαια και αντίστοιχα η δυνατότητα φιλτραρίσματος βάση ετικέτας. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία αφού πλέον μπορούμε να “χαρακτηρίζουμε” και ομαδοποιούμε πελάτες.
  • Άλλαξε σημαντικά η δημιουργία και επεξεργασία ενός τύπου παραστατικού. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα ψευδώνυμου (ALIAS), ώστε να είναι πιο εύχρηστες και όμορφες οι λίστες με τα παραστατικά καθώς και προστέθηκε η δυνατότητα να υπάρχει γενική “σημείωση” που θα φαίνεται σε όλα τα παραστατικά ενός τύπου.
  • Προστέθηκε ενημέρωση σχετικά με τα Cookies στο domain www.billit.io.
  • Προστέθηκε, ανάλογα με την διαθεσιμότητα μας, δυνατότητα ζωντανής τεχνικής υποστήριξης (Live chat ) στο domain www.billit.io
  • Αφαιρέθηκε καθολικά μια εξωτερική υπηρεσία που μας βοηθούσε σε οργανωτικά κυρίως πράγματα, κυρίως για να ευθυγραμμιστούμε ακόμα περισσότερο με το GDPR.
  • Βελτιώθηκε η εμπειρία του χρήστη όσο αφορά τις αποδείξεις με εικόνα (FwdReceipt) . Αν δεν το γνωρίζετε μπορείτε να μάθετε περισσότερα από εδώ.

Παράλληλα συνεχίζουμε να γράφουμε εκ νέου το API της πλατφόρμας ενώ εξετάζουμε πολύ προσεκτικά επιπλέον προτάσεις που προτείνονται από πελάτες της υπηρεσίας.