Ποιους αφορά η ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών;

26/02/2015

invoicing-online

Το Billit δημιουργήθηκε για να βοηθήσει μια σειρά απο επαγγέλματα με την τιμολόγιση τους αλλά και την είσπραξη των παραστατικών τους ηλεκτρονικά! Αν και η Ελλάδα άργησε πάρα πολύ να καθιερώσει επίσημα την ηλεκτρονική τιμολόγιση, είναι πλέον γεγονός και στην χώρα μας από τον Ιανουάριο του 2013!  Τα τιμολόγια, είτε αφορούν παροχή υπηρεσιών, είτε πώληση αγαθών ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται από 1/1/2013 σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α’222).

Φέτος και συγκεκριμένα απο 1/1/2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος (4308/2014, ΦΕΚ A 251/2014), ο οποίος απλοποιεί την έκδοση παραστατικών στο κομμάτι των συναλλαγών τόσο με εταιρείες όσο και με ιδιώτες!

Continue…