Δημιουργία κωδίκων για αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων από το gsis.gr (taxisnet).

27/06/2021

Παρόλο που η σύνδεση με το Billit ειναι κυριολεκτικά δυο πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, υπάρχει μια σύγχυση από που βρίσκει κανείς αυτές τις πληροφορίες για να τις συμπληρώσει. Σε αυτόν εδώ τον οδηγό σας δείχνουμε αναλυτικές οδηγίες για την κάθε περίπτωση και απαντάμε στο ερώτημα “Πως φτιάχνω κωδικούς για να τους εισάγω σε εξωτερική εφαρμογή και να ανακτώ γρήγορα στοιχεία επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ τους”

Η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση ή εκπρόσωπος μια επιχείρησης (ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ κτλ). Το σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κωδικούς μπορούν να φτιάξουν φυσικά πρόσωπα μόνο από το gsis.gr (taxisnet).

Α) Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση

1) Πηγαίνετε στην σελίδα ενεργοποίησης της υπηρεσίας https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg. Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς και ενεργοποιείτε την υπηρεσία πατώντας το κουμπάκι έναρξη και αποδέχεστε τους ορούς.

2) Στην συνέχεια συνδέεστε εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices/protected/displayConsole.htm ξανά με τους προσωπικούς σας κωδικούς και στην ενότητα “διαθέσιμες υπηρεσίες” πατάτε «Δημιουργία Ειδικού Κωδικού» στην υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων»

Στην φόρμα που ανοίγει εισάγετε «Κωδικό εισόδου» και «Συνθηματικό Χρήστη», ακολουθώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται από κάτω. Αυτά τα 2 στοιχεία είναι αυτά που συμπληρώνετε και στα αντίστοιχα πεδία στις ρυθμίσεις εφαρμογής στο Billit.

 

B) Aν είστε εκπρόσωπος επιχείρησης Ο.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε κτλ.

1) Συνδέεστε με του κωδικούς της επιχείρησης εδώ https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πατώντας «Είσοδος» και μετρά το κουμπάκι έναρξη.

2) Στην συνέχεια πατάτε το κουμπάκι «εισαγωγή νέας εξουσιοδότησης» και εισάγετε τα στοιχεία «Α.Φ.Μ.», «Ονομ / Επώνυμο» και  «στοιχεία επικοινωνίας» του φυσικού προσώπου εκπροσώπου της επιχείρησης.

3) Αποσυνδέεστε πατώντας το κουμπάκι έξοδος και ξανασυνδέεστε εδώ https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg εκ νέου, με τους κωδικούς taxis του εκπροσώπου της επιχειρήσεις. Πατάτε το κουμπάκι «είσοδος» και «έναρξη» πάλι.

4) Στην συνέχεια πηγαίνετε εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices/protected/displayConsole.htm (ενώ είστε συνδεδεμένοι με τους κωδικούς του φυσικού προσώπου) και στην ενότητα διαθέσιμες υπηρεσίες πατάτε «Δημιουργία Ειδικού Κωδικού» στην υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων»

Στην φόρμα που ανοίγει εισάγετε «Κωδικό εισόδου» και «Συνθηματικό Χρήστη», ακολουθώντας τους περιορισμούς που αναφέρονται από κάτω. Αυτά τα 2 στοιχεία είναι αυτά που συμπληρώνετε και στα αντίστοιχα πεδία στις ρυθμίσεις εφαρμογής στο Billit.

Εναλλακτικά θα μπορούσατε αν είστε δηλωμένος στον taxisnet ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης να παραλείψετε το βήμα 3. Συνδέεστε στο taxis με τους κωδικούς του νόμιμου εκπροσώπου εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices/protected/displayConsole.htm, πατάτε «επιλογή ρολού», επιλέγετε την  «Επιθυμώ να δράσω .. ως εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου» και στην συνέχεια από την ενότητα διαθέσιμες υπηρεσίες «Δημιουργία Ειδικού Κωδικού» στην υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και αυτούς του κωδικούς εισάγετε στο Billit.

 

Σημαντική διευκρίνηση.
Από τον παρακάτω πίνακα, που θα καταλήξετε να έχετε, μόνο τον κωδικό εισόδου θα χρησιμοποιήσετε στο Billit.

To απαραίτητο συνθηματικό δεν φαίνεται πουθενά και είναι αυτό που ορίσατε όταν ήσασταν στην παρακάτω οθόνη στο βήμα Α-2 ή B-4 όπως περιγράφονται από πάνω.